Valgustumise õpetus lemuurlastelt

Valgustumine on sageli valulik protsess. See valulikkus kestab inimeste eludes seni, kuniks meis jätkub vastupanu iseenda kõige puhtama oleku poole püüdlemise teel.

Inimene otsib juba loomuomaselt elus turvatunnet ning soovib võimalikult vähe valu kogeda, kuid valu vältimine tänases olemises Maal, on küllaltki keeruline. Selleks tuleks olla puutumatu ja puhas negatiivsetest ning madalamate võnketasandite energiatest. Puhtuseastet, mida saab nimetada valgustunud teadvuseseisundiks, on võimalik luua. Sinna saab jõuda tasapisi, liikudes järk-järgult edasi elades enda elu, tehes igapäeva toimetusi, kuid seda protsessi saab ka oluliselt kiirendada.

Valgustumisprotsessi kiirendamine

Kui aeg on küps ning inimkonna arenguaste sealmaal, et nad suudavad iseennast austades luua meile kõigile rohkem rõõmu, rahulolu ja teisi puhtaid ning selle sarnaseid või kõrgemaid energiaid, saab võimalikuks valgustunud inimkonna elamine Maal. Hetkel veel inimkond valgustunud pole, on aga üksikuid inimesi, kelle valgustatuse seisund on juba niisuguses järgus, et nende arukusest ja energeetilisest olemasolust piisab, hoidmaks inimkonna kulgemist valguse ja armastuse rajal.

Paljud vanad ürikud ning kindlasti ka rahvuspärandist tuntud tekstid on kajastanud läbi looride valgustatuse teemat. Eestlaste muinaspärand räägib kindlalt sellest, et aestid olid ühed vanimad rahvad Maal ning nende Keskpäikese Teadlikkus oli neile ainuomane. Nad suutsid teha kunagi valguskeha abil rände Universumi teistesse olemistesse, asukohtadesse ning punktidesse. Need võimed, mis annavad inimestele suurema vabaduse ja oskuse mõista Universumi keelt on võimalik tänapäeval uuesti ellu äratada.

Selleks, et jõuda kiiremini iseenda puhtuseastmel seisundisse, kus oled võimeline tundma erinevaid energiad, nägema erinevaid olemeid paralleelrealsusest teistes sagedustes, saad ise palju ära teha.

Valgustatuse saavutamiseks on kõige lihtsam viis loobuda kindlalt enesepiitsutamisest  ja samuti teiste kiusamisest oma isiklike ootuste ja hinnangutega. Kui keegi meile midagi anda soovib, või meiega teatud viisil käituda tahab, tehku seda siirast iseenda soovist ja vabast tahtest, mitte aga pealesunnitud ootustele vastamise ja „kiusu ajamise“ tulemusena.

On päris raske läheneda valgustumise seisundile, kui meie ümber on palju raskeid energiad. Sealhulgas on raske energiaga inimesed, kes mõtlevad süngeid ja vihaseid mõtteid. Selleks on hea suuta ennast vähemalt sisemiselt eraldada teiste energiatest ja tahtmistest. Kui oled kellegi teise auraväljas, hakkab tema aura sind mõjutama ning sa ei pruugi tundliku inimesena alati iseendaks jääda, vaid oled vähemal või rohkemal määral mõjutatud selle inimese energiast, kellega oled parasjagu ühes ruumis. Et saavutada algne puhtus, millest loodi maailm, tuleb vältida oma energia raiskamist nendele tegevustele, mis sind otseselt ei aita, vaid pigem koormavad. Selleks, et luua  oma ellu sisemist ja välimist puhtust, võiksid esimese sammuna teha väikese vaatluse oma elust tervikuna.

Mida sisaldab sinu elu?

Missugused mõtted ja tunded on peamised, mis sind läbi elu saadavad? Kui sinu mõtte- ja tundepagas sisaldab peamiselt igatsust millegi parema ja kergema järgi, siis on see märk, et oled rahulolematu ja soovid muutust. Sisimas me unistame küll, et elu võiks olla parem, aga me ei jõua kuidagi vajalike muutusteni, mis viiksid rahulolu pakkuva eluni.

Muidugi täielik rahulolu on praegustes maistes tingimustes veel suhteliselt keeruline, kuid sellele lähedane seisund on täiesti võimalik. Väga tähtis on endale teadvustada, et paljud muutused ei saa teoks just kibestumise ja vaevatud meeleaadiga tegutsemise tõttu. Samuti paljud tegemised/ideed jäävad ripakile otsustamatuse tõttu. Inimene küll tunneb, et soovib elus midagi suurt korda saata ja muuta, kuid tihti suundub tema energia (eeskätt mõtteenergia) hüplikult kord ühte, kord teise projekti. Selline energeetiline raiskamine ei aita luua otsest väärtust ellu, vaid hoopis väsitab ning loob segadust. Tegelikult ei ole vaja leida seda ühte ja ainsat kirge, vabalt võib tegeleda mitme erineva asjaga korraga. Kõige tähtsam on kasutada oma oskusi ja andeid, sest ükski oskus pole kunagi tarbetult omandatud. Need  oskused on kingitused/kogemused, mis muudavad meie elusid.

Inimlikud vajadused loovad ebakõlasid

Mitte alati ei ole kõik, mida me soovime, meie kõrgemaks hüvanguks. See, mis on meie kõrgemaks hüvanguks, on tegelikult kaudselt hea meile kõigile, kuna aitab liikuda kergema ja kõrgema elumustri suunas.

Ebakõlad, mida inimesed loovad, on mitmes plaanis seotud naudinguihaga – sooviga tunda end oma elus mugavalt ja mõnusalt. Tunnet, et elus on kõik hästi ja muret pole, saavutatakse väga vaevaliselt ja sageli üksteisele „kaikaid kodaratesse loopides”.

Näiteks ärimaailmas tegusad inimesed liiguvad sageli edu poole konkurente kahjustades. See on hetkel loodud süsteem, mis põhjustab palju segadust ja kaost.

Isiklik energia pole mõeldud raiskamiseks

Kui soovid olla Valguse Allikaks meile kõigile, olegi see Valguse Allikas meile kõigile. Inimese sagedus on kõrgem, kui ta ei takerdu liigselt analüüsi. Selleks, et analüüs kannaks vilja, tuleb kontaktis olla esmalt jumaliku eluvoolu tunnetus- ja teadmistesüsteemiga. Selleks, et püsida eluvoolus, pead tunnetama elulaineid ning kõike seda, mis sind edasi kannab või pidurdab või muul moel elumerel aeglustab. Tähtis on ka teada, mida Sinu Jumalik olemus soovib. Oluline on nii tunda kui ka mõelda, aga selle kõige juures on tähtsaim kõikide kõige kõrgem hüvang. Inimene on võimeline soovi korral toimima maises kehastuses ka jumalikul tasemel. Ta suudab tuua rohkem valgust meie kõigi ellu.

Mälestus paradiisist meie tunnetes ja mõtetes

Kõik, mida me sisimas tunneme või mingil tasandil mäletame on kunagi olemas olnud ning palju sellist head on olemas ka veel tänastes maistes tingimustes – teistes sagedustes. See on koht, kus me jõuame inglite, liikuvate ning elavate energiakogumiteni ja paljude teiste põnevate nähtusteni.

Vaimsel teel olijal võib tihti esineda tunnet, et keegi on lähedal või tekkida seletamatu nutuisu. Sedasi mõjub inglite ja kõrgemate olemite kohalolek. Nad on meie lähedal. Nende energia on väga puhas ja meenutab meile meie vaimset kodu – Jumalas/Allikas. Allikas on Valgus.

Valgus teab ja tunneb igat sinu olemuse osa. Räägitakse, et ilma Allika teadmata ei kuku isegi inimese juuksekarv maha, nii see ongi. Kõige tähtsam on püsida Jumalikus eluvoolus, tunnetada seda, mis sind aitab – unustamata sealjuures meid kõiki.

Lisa kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga